Záškoláctví i během covidu

Ignorovat v této době školní výuku, je to možné? Takové rodiny existují a případy záškoláctví pak musí řešit sociálka.

„Nejprve je to na bedrech školy, která se snaží s rodiči pracovat a přesvědčit je, že distanční výuka je skutečně povinná. Pokud se jí to nepodaří, obrátí se na nás. Sociální pracovnice potom jedou k rodinám a zjišťují možnosti, jak školákům výuku zajistit,“ vysvětlila vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Chrudimi Radka Pochobradská.

Jsou rodiče, kteří se školou nekomunikují a aby učili své dítě doma, k tomu chuť nemají. Tento problém právě řeší i škola v Luži. Ve městě žije celkem dost rodin, které nepokládají výuku za důležitou. „Naštěstí spolupracujeme s neziskovými organizacemi, kterés rodinami pracují a podílejí se i na doučování dětí. Ale máme tu i rodiče, kteří i přes naši snahu se školou nechtějí spolupracovat, ani nezvedají telefon, když jim zavoláme. Přitom nemusí mít ani počítač, které mimochodem půjčujeme, u školy je i schránka na písemné úkoly. Bohužel máme žáky, kteří zřejmě budou mít neomluvené hodiny,“ uvedl ředitel lužské základky Vít Hospodka.

Amalthea, Šance pro Tebe, Farní charita Nové Hrady nebo organizace DaR Luže se v těchto dnech věnují problémům s docházkou do distanční výuky. I když je jejich prioritním úkolem práce se sociálně slabými nebo nepřizpůsobivými rodinami, tuto práci zvládají skvěle.

Chrudimská nezisková organizace Amalthea doučuje malé školáky z Chrudimska a Orlickoústecka už od jara. V současné chvíli se jedná o 48 dětí. Doučování zajišťuje 21 asistentů, kteří se s dětmi schází jednou až dvakrát týdně na 1,5 až 2 hodiny. „Povedlo se nám najít šikovné a kreativní lidi, se kterými děti učení baví, jsou motivované a dělají pokroky. Markantní je to u mladších školních dětí. Potvrzuje se nám, že pokud se podaří navázat dobrý vztah, doučování velmi dobře funguje,“ řekla koordinátorka projektu Jana Peřinová.

Asistenti narazili na to, že děti mají velké mezery v základních znalostech, nemají dostatečnou slovní zásobu, často nerozumí čtenému textu a nemají základní matematické představy. Nestíhají tempo výkladu školní látky a zaostávají za svými spolužáky. „Pokud nemají včasnou podporu, jejich zaostávání se v dalších ročnících prohlubuje,“ vysvětlila Peřinová.

Projekt společnosti Amalthea zajistil rodinám, které jsou obvykle ve finanční nouzi, zápůjčku techniky a internetové připojení. Děti tak mohou být denně ve spojení se školou i s doučujícími. Bohužel dochází k tomu, že na doučování rodiče zapomenou nebo se s nimi dlouho nelze spojit. Takové zkušenosti má i lužská základní škola. Problém může být v minulosti – mnozí rodiče doučovaných dětí sami často zažívali ve školách neúspěch, nemají motivaci a ani kompetence k tomu, aby dětem s učením pomáhali a vedli je k plnění školních povinností.

Trpělivost a mravenčí práce pedagogů a sociálních pracovníků má přinést posun k lepšímu. „Díky kreativním a inspirativním doučujícím u dětí zaznamenáváme značné pokroky i zvýšenou motivaci k učení,“ dodala Peřinová.

Foto ilustrační