Výsledek krajských voleb v Pardubickém kraji soud změnil

Soud změnil výsledek krajských voleb v Pardubickém kraji. Zrušil zvolení kandidáta ODS Jana Čechlovského. Místo něj je zastupitelkou Jana Smetanová z ODS. Smetanová podala návrh na neplatnost voleb, protože jí nebyl započten ani jeden preferenční hlas, ačkoli věděla, že její jméno několik lidí zakroužkovalo. Zvolení jí uniklo jen o několik hlasů. Na základě její stížnosti rozhodla pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Rozhodnutí je zveřejněno na internetových stránkách soudu. Proti usnesení není přípustný opravný prostředek.

Krajský soud zjistil, že byl porušen zákon o volbách. V zápise okrskové volební komise nebyl uveden skutečný počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro navrhovatelku jako kandidátku za ODS. Smetanová jich podle zjištění soudu obdržela 12, zatímco v zápisu o volbách a výsledku hlasování bylo uvedeno číslo nula.

Předseda senátu Jan Dvořák v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že toto porušení zákona mělo vliv na výsledek voleb, protože v rozporu s vůlí voličů byl namísto Smetanové vybrán jiný kandidát. Soud proto rozhodl, že řádně zvoleným kandidátem byla Smetanová.
 
Čechlovský, který je poslancem za ODS, nechtěl rozhodnutí soudu komentovat. "Respektuji ho, víc k tomu nemám co říct," řekl ČTK.
 
Soudci nenařídili opakování voleb. "Opakované volby by sice z formálního hlediska mohly napravit důsledky již výše zmíněného pochybení okrskové volební komise, ale protože nemohou být 'kopií' původně projevené vůle voličů ve 'zneplatněných' volbách, mohly by jejich výsledky nepříjemně překvapit i samotného navrhovatele," píše se ve zdůvodnění.
 
Podle senátu by to mohlo být nejen porušením aktivního volebního práva voličů, ale i pasivního volebního práva, protože původně zvolení kandidáti by v opakovaných volbách už být zvoleni nemuseli.
 
zdroj: ČTK