V Pardubicích startuje kampaň za lepší třídění odpadů

Separace odpadů je pro většinu obyvatel Pardubic samozřejmostí. Rok od roku ve městě roste počet kontejnerů na separovaný odpad i množství vytříděného odpadu. Přesto město investuje do výchovy dětí k odpovědnému zacházení s životním prostředím. Právě startující vzdělávací kampaň je zaměřena na problematiku třídění odpadů. Pardubické mateřské a základní školy si mohou během tohoto školního roku bezplatně zvát do svých dětských kolektivů odborníky, které děti hravou a věku úměrnou formou provedou tématem.

„S environmentální výchovou je třeba začít už u malých dětí. To, co se naučí, si s sebou ponesou celý život. Navíc jsou schopné podstatnou měrou ovlivnit i rodiče a prarodiče, často je, v dobrém smyslu slova, přinutit důsledněji třídit odpad,“ řekl náměstek primátorky František Brendl. Vzdělávací programy pro děti různého věku připravilo Ekocentrum PALETA, které nabízí pořádání programů přímo ve školách. Školy a školky navíc nemusí za tyto programy platit, neboť celá akce je financována z rozpočtu města. Děti v mateřince si například budou muset v lese, který si samy vytvoří, poradit s vysypanými odpadky. Tedy vymyslet jak odpad roztřídit a jak se jej zbavit. Uvidí také, co vše může z tříděného odpadu jako z druhotné suroviny vzniknout. Naopak na prvním stupni základní školy se děti během simulační hry stanou popeláři a v modelu městečka budou lidem radit, co dělat pro zmenšení skládek. Zjistí, kolik odpadků končí na skládce a jakou práci dá zorganizovat třídění a následný svoz surovin.

V současné době mohou občané v Pardubicích ukládat separovatelné složky komunálního odpadu na 222 úplných stanovištích (sklo, plasty, papír), což je oproti roku 2011 nárůst o 44 procent. Po městě je rozmístěno 449 žlutých kontejnerů sloužících k odkládání plastů a nápojových kartonů, 343 zelených kontejnerů pro odkládání skla a 260 modrých na papír. Mimo to bylo v pardubických ulicích letos rozmístěno 20 červených kontejnerů na drobný elektroodpad a 35 kontejnerů do nichž občané odkládají použitý textil.
 
„Pardubičtí občané ročně vrátí do oběhu více než 4000 tun druhotných surovin ve formě separovaného odpadu. Přesto komunální odpad obsahuje ještě poměrně velký podíl skla, plastů i papíru, který by nemusel končit na skládce. Důslednější separace by ušetřila nejen životní prostředí, ale i městskou kasu, vždyť například v roce 2011 město za likvidaci odpadů zaplatilo více než 70 milionů korun,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča.