V Pardubicích se chystají na oslavy Pernštejnského roku 2012

Pernštejnský rok 2012, který odstartoval 11. ledna v Praze, nabídne v našem městě bohatý program všem Pardubákům i jeho návštěvníkům. Rada města Pardubic již na začátku února schválila rozdělení speciálně vyhlášeného grantu Pernštejnský rok a město Pardubice jej podpoří důstojnou částkou ve výši jednoho milionu korun, která bude využita na zajištění programu a celkovou propagaci této výjimečné akce.

Město ze svého speciálního grantu podpoří třináct akcí, které jsou součástí celkového pardubického programu. Mezi nejatraktivnější bude patřit zámecká slavnost Výročí 500 let od předání městského zřízení Vilémem z Pernštejna pardubickým konšelům, která proběhne 21. července v ulicích města, na Pernštýnském náměstí a vyvrcholí na zámku. Další bude výstava Pardubice v době pánů z Pernštejna (1491 – 1560) pořádaná Východočeským muzeem Pardubice, jejíž vernisáž se uskuteční 14. června opět na zámku, kde také bude 12. prosince slavnostní zakončení celého Pernštejnského roku 2012. Tato akce bude opět připravena v režii Východočeského muzea Pardubice.

„Jednou z prvních akcí Pernštejnského roku v našem městě bude květnové otevření nové expozice na Zelené bráně o vzniku erbu pánů z Pernštejna. Vyloučené není ani spojení programu Pernštejnského roku a slavnostního zahájení dostihové sezóny v Pardubicích, které má proběhnout 8. května prvním dostihovým dnem,“ vysvětluje Lucie Břízová z odboru školství, kultury a sportu. Celý projekt Pernštejnského roku v Pardubicích bude rozdělen do několika tematických okruhů - Výstavy; Vzdělávací programy; Divadla, venkovní představení a průvody; Koncerty, mše a Významné celorepublikové akce v Pardubicích.

Město Pardubice, ve spolupráci s Východočeským muzeem, také připravuje vydání publikace Pernštejnské Pardubice a od března nahradí v Radničním zpravodaji Toulky historií Pardubic série článků na pernštejnskou tématiku, jejichž autorem bude historik František Šebek. „Příprava Pernštejnského roku je organizačně velmi náročná a spolupracuje na ni přibližně dvacet institucí. Generálním partnerem pro pardubickou sekci Pernštejnského roku se pak staly Služby města Pardubic, které se postarají o výzdobu města pernštejnskými šálami,“ upřesňuje Lucie Břízová.

Veškeré informace k „pernštejnským“ akcím naleznete na oficiálních webových stránkách celorepublikového projektu www.pernstejnskyrok.cz.

zdroj: ČTK