Školy získají miliony na zkvalitnění výuky

Pardubické základní školy získají z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu 35,3 miliony korun na zkvalitnění výuky. V loňském roce obdržely zálohy v celkové výši zhruba 20 milionů korun.

Ve většině případů si díky projektu EU Peníze školám pořídí počítače nebo interaktivní tabule, budou moci podpořit vzdělávání svých pedagogů, organizačně a personálně upravit výuku tak, aby byla pro žáky atraktivnější a více rozvíjela jejich individuální schopnosti, zapojit do výuky asistenty pedagogů a poskytnout tím rovné podmínky vzdělávání všem dětem a podobně. „Peníze mohou být použity i na individualizaci výuky, což je vlastně dělení tříd na skupiny při různých předmětech. Učitelé musí v rámci tohoto projektu také tvořit digitální výukové materiály, které slouží k inovativní formě výuky,“ doplnila Ludmila Kozáková, ředitelka ZŠ Dubina, která projekt zahájila v září loňského roku.

Do projektu, jehož cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na českých základních školách, se přihlásilo všech 17 škol zřizovaných městem Pardubice. Drtivá většina již také v loňském roce obdržela 60 procent ze schválené podpory a projekt zahájila. Na realizaci mají 30 měsíců.

Program Peníze školám byl vyhlášen v polovině roku 2010. K dispozici je v něm 4,5 miliardy korun a je určen všem základním školám s výjimkou pražských. Dotace pokryjí veškeré náklady na projekty jednotlivých škol. Z evropských strukturálních fondů je hrazeno 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent ze státního rozpočtu. Školy mohou o podporu žádat do prosince letošního roku. Pardubických škol se to ale již netýká, neboť na své projekty vyčerpaly maximum.

www.pardubice.eu