Seznam kulturního dědictví ČR chce Pardubický kraj rozšířit

Pardubické hejtmanství usiluje o to, aby na český seznam nemateriálních statků lidové kultury přibyly i položky z tohoto regionu. Později by bylo možné požádat i o jejich zápis na seznam UNESCO, jako se to již stalo v případě vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku. Novinářům to řekl hejtman Radko Martínek (ČSSD).

"Letos jednáme o zápisu vodění Jidáše na Vysokomýtsku a také o fenoménu východočeského loutkářství, zejména obrozeneckého, které je spojeno s Chrudimskem," uvedl hejtman. Kraj se snaží propagovat loutkářskou tradici i v dopravě, jedna z železničních souprav Regionova je opatřena polepem s tímto motivem.

Vodění Jidáše je stará velikonoční tradice, která se dodnes dochovala v obcích mezi Vysokým Mýtem a Holicemi. Dříve zvyk patřil k Velikonocům stejně jako pomlázky, postupně ale vymíral a dodnes se udržel jen v několika obcích. Na velikonoční pondělí chodí mládež po obci s hrkačkami, které nahrazují zvonění zvonů, a vodí Jidáše. Toho představuje nejstarší z chlapců oděný ve slaměném obleku.
 
V České republice existuje systém postupného mapování a ochrany památek lidové kultury, které nejdou uložit do muzea, ale žijí dál svým životem. Pardubický kraj připravuje seznam nemateriálních statků lidové kultury na svém území. Návrhy bude jednou ročně posuzovat odborná komise, která zápis doporučí radě kraje, navrhovatelé pak mohou žádat o zápis do celostátního seznamu, případně i na seznam UNESCO.
 
Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR obsahuje zatím pouze pět položek. Kromě vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku sem patří i myslivost, slovácký verbuňk, sokolnictví a vlčnovská Jízda králů. Podle ministerstva kultury je hlavním účelem seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR jejich ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora.
 
zdroj: ČTK