Senátoři mají možnost odstranit nedostatky stavebního zákona, chybí sankce pro úřady

Senátoři mají velkou šanci ukázat svou prospěšnost a napravit nedostatky novely stavebního zákona, kterou jim poslali kolegové z poslanecké sněmovny. Navržená norma totiž vůbec neřeší největší nešvar českého stavebnictví – právně závazné, nicméně nevymahatelné, lhůty pro úředníky. Ti tak s rozhodnutím často otálí i více než rok.  

Příprava většího bytového projektu od prvotního záměru po výstavbu v Česku zabere neuvěřitelných deset let. Hlavní vinu na tom má hlavně velmi benevolentní systém povolování staveb, který je nejsložitější v celé EU. Každý investor musí počítat s tím, že se mu kdykoliv během třístupňového povolovacího procesu (EIA, územní řízení a stavební povolení) může kdokoliv opakovaně odvolat. A to i bez toho, aniž by prokázal oprávněný zájem. Stačí například uvést „Dům se mi nelíbí, protože má červenou střechu.“ Ano, i takový „důvod“ stačí českým úřadům k tomu, aby se podnětem začaly zabývat a zahájení stavby oddálily.

Projednávaná novela tyto „profesionální stěžovatele“ zcela oprávněně omezuje, což v řadách „ekologických“ organizací živících se zdržováním velkých staveb způsobilo zděšení. V obavách, že by přišly o snadné živobytí, se pustily do boje. V jejich mediálním povyku by se ale nemělo zapomínat na druhý důvod neúměrných průtahů, který však schvalovaná novela vůbec neřeší.

Těmi jsou stavební úřady, které při povolování nové výstavby, která je v souladu s územním plánem, velmi často nedodržují správní lhůty pro vydání stanoviska. Častokrát dokonce různými obstrukcemi celý proces zdržují. Místo řádově týdnů tak investoři na jejich rozhodnutí musí čekat i více než rok. A to bez možnosti dovolat se nějaké sankce či odškodnění za neúměrné a nezákonné čekání. Na to přitom nedoplácí nejen developeři a stavaři, ale také jejich klienti. Před časem jsme spočítali, že kvůli těmto průtahům se zdraží nový byt zhruba o deset procent. Zájemci o nové bydlení tak kvůli tomuto šlendriánu musí zaplatit stovky tisíc korun navíc.

Novela by měla vyřešit také vliv místních politiků na rozhodování stavebních úřadů. Stavební úřady jsou nyní sice formálně oddělené od místní samosprávy, ale fakticky jsou jí ovlivňovány. Z vlastní zkušenosti víme, že jsou stavební úřady, které rozhodují čistě podle politického zadání vedení příslušné radnice. To může vyřešit jedině definitivní oddělení stavebních úřadů nejen na papíře, ale také ve skutečnosti.

Senátoři by měli využít jedinečnou příležitost a napravit to, co nedokázalo ani ministerstvo pro místní rozvoj jakožto předkladatel novely, tak následně ani poslanci. Bez přijetí výše uvedených změn se české stavebnictví z dlouholeté agonie neprobere a už brzy se může stát, že nebudeme mít kde bydlet, po čem jezdit či kde nakupovat. Protože současné budovy, silnice a železnice doslouží a nové nikdo nepovolí postavit.