Samsung otevírá každoroční celosvětovou soutěž s názvem Tomorrow Solutions (Řešení pro zítřek)

Společnost Samsung Electronics vyhlásila soutěž nazvanou Samsung Tomorrow Solutions 2019, ta si klade za cíl budovat lepší svět. Tato každoroční soutěž, která se poprvé konala v roce 2013, má přispívat společnosti rozvojem kreativních nápadů na řešení sociálních problémů. Letos se soutěž již podruhé koná v celosvětovém měřítku.

Uchazeči mohou předkládat své nápady ve čtyřech kategoriích: vzdělávání, zdravotnictví a medicína, životní prostředí a bezpečnost, a rozvoj místních společenství. Soutěž společnosti Samsung Tomorrow Solutions pomáhá uchazečům rozpracovávat a realizovat jejich nápady pomocí technologií a schopností společnosti Samsung Electronics, čímž se soutěž odlišuje od jiných soutěží, jež pouze nabízejí ceny ve formě finančního ohodnocení.

Po sedmi letech existence se soutěž může pochlubit řadou úspěšných projektů, které měly reálný dopad na společnost, jako byly například termální zobrazovací systém či přenosný přístroj pro diagnostiku očních chorob. Tato řešení nyní využívají při své práci hasiči a zdravotníci v rozvojových zemích, čímž oba projekty přispívají místním společenstvím a pomáhají budovat lepší svět.

Týmy, které po kvalifikaci a semifinále postoupí až do finále soutěže, získají finanční podporu pro další vývoj svých řešení a také možnost konzultací s mentory z řad pracovníků a odborníků společnosti Samsung Electronics v daném oboru. Vítězové získají finanční příspěvky v celkové hodnotě 200 milionů KRW (přibližně 180 tisíc USD), které budou moci použít na další rozvoj a testování svých řešení.

Po skončení soutěže se vítězové pokusí uplatnit svá řešení v reálném životě, a přispět tak hmatatelným způsobem ke změnám ve společnosti. Řešením, u nichž se očekává mimořádně významný dopad na společnost, poskytne Samsung Electronics neomezené množství podpory na vývoj produktů či služeb, možnost partnerství a pokrytí počátečních nákladů na komerční využití příslušné inovace.

Například přenosný přístroj pro diagnostiku očních chorob, který předložil tým Project BOM, držitel ceny 2018 Impact, obdržel od společnosti Samsung Electronics dodatečnou technickou a finanční podporu na další rozvoj této technologie. Tým Project BOM vytvořil sítnicovou kameru a lékařskou informační platformu využívající chytré telefony, díky nimž lze omezit výskyt slepoty, ke které dochází v důsledku omezeného přístupu k lékařské péči, ale které lze předcházet.

Společnost Samsung Electronics a tým Project BOM konkrétně spolupracovali na zdokonalení přístroje a poskytli jej 20 komunitním zdravotním střediskům ve vietnamské provincii Quang Tri. Na letošní rok je plánována distribuce přístrojů do dalších 20 zdravotních středisek v jiných lokalitách. Toto řešení vycházelo z nápadu lékařských odborníků a bylo realizováno s podporou společnosti Samsung Electronics, která usiluje o zavedení inovací do zdravotnické péče v rozvojových zemích, kde chybí moderní vybavení pro diagnostiku očních chorob.

Soutěže Samsung Tomorrow Solutions se může zúčastnit každý, kdo chce přispět k vytvoření lepšího světa. Zájemci se mohou do soutěže Samsung Tomorrow Solutions hlásit na webové stránce tomorrowsolutions.org do 16. května 18 hodin (UTC+09:00).