Právě se nacházíte:

POKLADY ZBROJNIC

Za majestátními hradbami renesančního zámku v Pardubicích se bude od listopadu konat unikátní a jedna z historicky největších výstav zaměřených na oblast starých zbraní v České republice. Výstavní prostory naplní poklady zámeckých zbrojnic z celkem 35 objektů Národního památkového ústavu a vytvoří tak na čtyři měsíce jedinečnou reprezentativní sbírku. Ve třech sálech bude představeno na čtyři sta militarií z oblasti lovectví, vojenství a sběratelství.  

První část bude věnována reprezentativním renesančním sbírkám vysoké aristokracie. Další se zaměří na výzbroj prostých vojáků a důstojníků 17. až 19. století. Samostatná část bude věnována i lovectví a zbraním z orientu a dálného východu. Výstava představí historickou řemeslnou a uměleckou produkci zbraní a pokusí se zodpovědět otázku vlastního smyslu existence a variability funkcí těchto předmětů.

České hrady a zámky skrývají ve svých zbrojnicích neuvěřitelné bohatství. Návštěvníci budou moci obdivovat například luxusní větrovku vídeňského puškaře Contrinera, šavli husarského pluku Esterházy či naprosto unikátní přilbu – morion z výzbroje stráží saských kurfiřtů. K vidění budou i malované zbroje ze zámku Konopiště, které se svým významem, uceleností a uměleckou hodnotou řadí mezi patrně nevýznamnější na světě.

Výstava je součástí Roku renesanční šlechty.

Záštitu nad ní převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

KAŃKŮV SÁL, MALÝ A VELKÝ GOTICKÝ SÁL, 1.11.2017 - 4.3.2018

http://www.vcm.cz