OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021 v MŠ DUHA, Pražská, Pardubice

20. září 2021 byla v MŠ DUHA v Pardubicích zahájena aktivita ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI – MAMI,TATI, POJĎME SI ČÍST, kterou pod záštitou MŠMT organizuje Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT. Po dobu 5 týdnů v rodinách dětí se četly poučné knihy z nakladatelství ADVENT-ORION. Nejhezčí kniha byla KOCOUREK SE VRACÍ a ZRZEČKA POD HVĚZDAMI. Na konci každého týdne pak rodiče s dětmi rozebíraly poučení a děti kreslily obrázek. V této MŠ, kde vládne vzájemné porozumění a radost z práce s dětmi, se všechny učitelky připravovaly na závěrečnou aktivitu, která proběhla dne 29. listopadu 2021.

Vzhledem k epidemiologickému nařízení byla aktivita prodloužena o několik týdnů, ale neubralo to na zajímavosti pro děti a zejména i pro rodiče. Děti se naučily píseň KNIHA JE MŮJ DOBRÝ KAMARÁD a pro všechny bylo příjemné, když děti slyšely hrát 2 akordeóny, z nichž na jeden hrála právě paní ředitelka Filipiová. Pak již děti naslouchaly příběhu JAK KARLÍK S TOMÁŠKEM NAŠLI DĚDEČKOVU KOUZELNOU KNIHU, KTERÁ ZMĚNILA JEHO CELÝ ŽIVOT. Nejvíce se jim pak líbila ukázka nejmenší a největší knihy. Rozloučení pak proběhlo předáním knižního dárku s názvem DO ŠKOLKY ZA KAMARÁDY, který věnovalo nakladatelství ADVENT-ORION.

Zeptali jsme se paní ředitelky Filipiové: Jak jste přišla na nápad využití této aktivity?

Naše MŠ pracuje aktivně s knihami z nakladatelství ADVENT-ORION a naše učitelka, garantka této aktivity, Michaela Sodomková, se v těchto knihách našla a do této čtenářské aktivity se tak zapálila, že navrhla konat tuto čtenářskou pregramotnost každým rokem alespoň pro předškoláky. Už se těšíme zase na příště.

Zapsal: Ing. Josef Vavřík