Na živnostenský úřad bez front a s platební kartou

Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Pardubic připravil pro své klienty na začátek roku 2012 několik novinek. Jejich cílem je další zkvalitnění poskytovaných služeb. Na pokladně živnostenského úřadu bude možné od pondělí 9. ledna provádět platby správních poplatků platební kartou. Ve stejný den se také rozjede zkušební provoz vyvolávacího a objednávkového systému.

„Každý klient si při příchodu na oddělení registrace vytiskne lístek s pořadovým číslem, tím je zařazen do „fronty“ a čeká na své vyvolání. Odpadnou tak neshody s občasným předbíháním již čekajících klientů a zlepší se zároveň i orientace v budově,“ vysvětluje vedoucí odboru Rudolf Havlík. Od února bude navíc možné objednat se na jednání na oddělení registrace obecního živnostenského úřadu na konkrétní den a hodinu prostřednictvím webového portálu a vyhnout se tak čekání na úřadě.

„Možnost elektronického objednání už mají naši klienti, pokud žádají o vydání cestovních dokladů a občanských průkazů, stejně tak na odboru dopravy v případě žádostí o vydání řidičských průkazů nebo při registraci vozidel. Od konce minulého roku je pak možné si on-line zamluvit i svatební obřad,“ říká tajemník úřadu Michal Zitko.

Pracoviště Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích naleznete v ulici Gorkého 489. Úřad zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a zákonem o volném pohybu služeb, tj. zabezpečuje vydávání živnostenských oprávnění, včetně jejich změn, vede evidenci zemědělských podnikatelů, provádí kontroly podnikatelských subjektů v režimu svých pravomocí a plní funkci jednotného kontaktního místa.

www.pardubice.eu