Na Pardubicku fungují pouze dvě firemní školky

Možnost registrovat firemní mateřskou školu v rejstříku škol zvažují zatím jen ojediněle některé firmy v Pardubickém kraji. Nově jim to umožňuje novela školského zákona, která platí od 1. 1. 2012.

Na území kraje v současné době fungují dvě soukromé mateřské školy, a to v Pardubicích a ve Slatiňanech. „Do konce roku 2011 se na Krajský úřad Pardubický kraj obrátily další dva soukromé subjekty, které uvažují o zřízení takzvané firemní školky. Jedná se o oblast Holicka a Žamberecka,“ informuje radní Jana Pernicová, zodpovědná za oblast školství a dodává: „Myslím si, že je to dobrý způsob řešení, tam kde je to výhodné pro firmu i pro rodiče. A pro nás by byl rozvoj firemních mateřských škol signálem, že se ekonomika opět stabilizuje.“

Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání může zřizovatel určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Této varianty je možné využít zvláště v oblastech s velkým převisem přihlášek do obecních mateřských škol. Registrované školky si pak mohou zažádat o dotaci od státu.

zdroj: ČTK