Městští strážníci přibydou v Pardubicích

Pardubická městská policie bude mít o šest strážníků více. Navýšení tabulkového počtu vyplývá z nové organizační struktury, kterou schválila rada města.

„Jde o strážníky, kteří budou zařazeni do přímého výkonu služby, budou vykonávat hlídkovou službu v městských obvodech mimo centrum města,“ uvedl ředitel městské policie Petr Kvaš. „Jsem rád, že rada města vybrala variantu s větším navýšením počtu zaměstnanců, pro mnoho obyvatel je častější přítomnost strážníků v místě bydliště důležitá pro navození subjektivního pocitu bezpečí,“ dodal.

 
Městská policie začne v nejbližším možném termínu s náborem a výběrem nových uchazečů. Výcvik ve školicím středisku je záležitostí více než dvou měsíců a k samostatnému výkonu služby je potřeba několik měsíců praxe.
 
Město Pardubice má ze všech statutárních měst čtvrtý nejvyšší počet obyvatel připadajících na jednoho strážníka. Tento poměr je dokonce o zhruba 15 procent vyšší, než je průměrná hodnota ve všech statutárních městech. Teprve v loňském roce byly doplněny stavy na tabulkový počet 92 strážníků.