Lidé se pojišťují hlavně proto, aby měli klidnou mysl

Lidé se v Evropě pojišťují hlavně proto, aby měli klidnou mysl, a aby udělali něco dobrého pro sebe a své blízké. Nejznámější a nejčastěji sjednaná jsou - vedle životního a autopojištění - pojištění domácnosti a úrazové pojištění. Nejvíce pojištění domácnosti mají sjednaných v Rakousku (85 %) a nejméně v Bulharsku (25 %). Výsledky průzkumu v ČR a na Slovensku vykazují velké podobnosti, výjimkou je pojištění schopnosti splácet závazky. A právě toto pojištění v celém regionu dle expertů rychle poroste. Za velmi užitečné až nutné nejvíce ze srovnávaných zemí považují pojištění v Rumunsku (30 %). Vyplynulo to z průzkumu BNP Paribas Cardif, který se realizoval napříč regionem střední a východní Evropy, konkrétně v Rakousku, Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Lidé napříč Evropou nejlépe znají pojištění domácnosti. Dobrou představu o něm má 68 % lidí a v současnosti jej 46 % má dokonce sjednáno. Na druhém místě jak ve znalosti (59 %), tak v množství pojistek (36 %) je úrazové pojištění. Pojištěním, jehož důležitost stále roste, je pojištění schopnosti splácet své závazky. Jeho dobrou znalost potvrdilo 27 % respondentů napříč regionem a dalších 43 % vyjádřilo znalost částečnou. 14 % lidí přitom toto pojištění v současnosti má, dalších 11 % jej mělo v minulosti a 17 % o něm uvažovalo.

„Náš průzkum odhalil velké podobnosti napříč celým regionem střední a východní Evropy. Nejsilnější pozici má nepochybně - vedle životního a autopojištění - pojištění domácnosti a za ním úrazové pojištění. Velmi zajímavým a důležitým pojištěním, které si získává stále více obliby je ale pojištění schopnosti splácet, které dává pojištěnému jistotu, že když přijde o práci nebo ze zdravotních důvodů ztratí příjem, pomůže mu se splácením závazků,“ říká k výsledkům průzkumu Viktor Houška, ředitel produktů BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Rozdíly mezi analyzovanými zeměmi však samozřejmě jsou. Za velmi užitečné až nutné nejvíce ze srovnávaných zemí považují pojištění v Rumunsku (30 %), nejméně často takto hodnotí na Slovensku a v Maďarsku (12 %). Česká republika je v tomto hodnocení na 15 %. Nejvíce pojištění domácnosti mají sjednaných v Rakousku (85 %) a nejméně v Bulharsku (25 %). Zajímavé také je, že velkou podobnost vykazují statistiky mezi Českou republikou a Slovenskem. Výjimkou zde je pojištění schopnosti splácet, které má v ČR (13 %) sjednáno o 8 % lidí více než na Slovensku (5 %).