K zápisu půjde více než 950 dětí

Více než 950 pardubických dětí se vydá počátkem února poprvé do školy. Ve středu 8. a ve čtvrtek 9. února od 13:00 do 18:00 se totiž konají zápisy do základních škol. Podobně jako v posledních pěti letech, i letos se počet prvňáčků v pardubických školách opět mírně zvýší. Školám by však toto zvýšení problémy přinést nemělo.

Město Pardubice zřizuje na svém území 17 základních škol. Tři školy již město postupem let zrušilo kvůli úbytku žáků. V posledních šesti letech ale dětí nastupujících do prvních tříd postupně přibývá. Letos půjde v Pardubicích k zápisu o 110 předškoláků více, než v roce 2007.

„Z pardubických mateřských škol by k zápisu mělo přijít 967 dětí. Lze předpokládat, že pro 128 dětí budou rodiče žádat odklad školní docházky, nicméně v září by do školy měly nastoupit děti s odloženou docházkou z minulého roku,“ řekl Tomáš Zelený z oddělení školství pardubického magistrátu. „Povinná školní docházka se ve školním roce 2012-2013 týká dětí narozených do 31. srpna 2006, výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. června 2007,“ dodal.

K zápisu musí rodiče přinést rodný list dítěte a doklad o bydlišti, který může nahradit platný občanský průkaz jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. Není-li dítě před začátkem povinné školní docházky přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může jeho zákonný zástupce požádat písemně ředitele školy o roční odklad. Žádost musí doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad však nezbavuje rodiče povinnosti přivést dítě k zápisu.

Dítě, které v daném roce dosáhlo školního věku, mohou rodiče přihlásit do kterékoli základní školy. O přijetí rozhoduje ředitel školy, který musí v případě nadměrného zájmu přednostně do první třídy zařadit děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodě. Hranice školských obvodů jsou dány vyhláškou města. Tu najdou rodiče na webu města (http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-narizeni/skolske-obvody.html).

www.pardubice.eu