Hřebčín v Kladrubech se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci

Hřebčín v Kladrubech nad Labem na Pardubicku se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci téměř za 170 milionů korun bez DPH. Sdružení firem, které vyhrálo zakázku, si postupně přebírá objekty a na začátku února začnou první stavební práce. ČTK to řekl ředitel hřebčína Jiří Machek. Hřebčín čeká na opravy roky, poprvé se nezdařilo úspěšně podat žádost o evropskou dotaci, později zase nebyla v pořádku dvě výběrová řízení. 

"Už tento týden si firmy začnou přebírat prázdné objekty, začnou dělat harmonogram zařízení staveniště, jako jsou buňky, předání nějakých přípojek a podobně. Příští týden by chtěly zahájit průzkumné práce a začátkem února zahájit přípravné stavební práce," dodala Lenka Dudová, koordinátorka projektu. 
    
Na projekt s názvem Obnova součástí národní kulturní památky v Kladrubech nad Labem je v Integrovaném operačním programu vyčleněno necelých 300 milionů korun. Tolik peněz ale hřebčín ani potřebovat nebude. Stavební práce budou stát včetně DPH 205 milionů korun, celková cena zahrnuje i opci na další rekonstrukce. Opční právo nebylo předmětem tendru a čítá opravu střechy zámku, střechy kostela, kanalizaci zámku, rekonstrukci kaple a opravu porodny a stáje hřebců. 
    
Zakázku vyhrálo Sdružení Hřebčín, které spojuje společnosti CGM Czech, VP Procházka, ReonArt a Klement. Cenové nabídky ostatních čtyř uchazečů nebyly o moc vyšší. "Cena nás nepřekvapila, pohybuje se těsně nad hranicí mimořádně nízké nabídkové ceny. Máme vyjádření odborníků z komise, že za nabídkovou cenu v jednotlivých položkách lze dílo zhotovit v požadované kvalitě," řekla Dudová. 
    
Opravy musí být hotové do konce letošního roku, jinak hřebčínu hrozí, že ztratí na dotaci nárok, nebo bude muset část dotace vrátit. Podle posudku odborníka z ČVÚT lze opravy 17 objektů a tří volných prostranství v termínu stihnout. Hřebčín si při zadání výběrového řízení vymínil, že firmy v poslední době musely mít aspoň stovku zaměstnanců a kvalifikované restaurátory. Hřebčín také přijal dva zaměstnance, kteří budou kontrolovat harmonogram i kvalitu prací. 
    
"Znalecký posudek stanovuje harmonogram poměrně přesně, podle jednotlivých budov, profesí a počtu lidí. V některých fázích výstavby tu bude 150 až 200 dělníků. Přijatí zaměstnanci budou kontrolovat časové i finanční plnění," řekla Dudová. 
    
Pro hřebčín znamená úspěšné uzavření tendru význačný posun. První výběrové řízení vykazovalo nedostatky a muselo se zrušit, druhé řízení vyšetřuje policie kvůli tomu, že bylo údajně zmanipulováno. Policie dosud obvinila devět lidí včetně manažerů stavebních firem a bývalé zaměstnankyně hřebčína. Kromě toho kriminalisté zkoumají výběrové řízení na projektanta oprav provizorních stájí. Obvinění čelí i bývalý ředitel hřebčína Jiří Jehlička, který podle policie ovlivnil výběr projektanta. 
 
zdroj: ČTK