Další jednosměrky pro cyklisty obousměrné

Provoz cyklistů v obou směrech byl nově umožněn ve čtyřech jednosměrkách v Pardubicích. Ulice Sezemická, Jindřišská a dvě krátké ulice U Kostelíčka jsou cyklisty hojně využívány. I dříve se zde cyklisté často pohybovali v obou směrech, čímž porušovali dopravní předpisy. Vystavovali se tak rovněž riziku střetu s řidiči, kteří je v protisměru neočekávali.

Nově je na výskyt cyklistů upozorněno jak svislým, tak vodorovným dopravním značením. Jízda na kole po městě je tak zase o něco bezpečnější, příjemnější a rychlejší.

Základním předpokladem dobrého fungování dopravy ve městě je vzájemná ohleduplnost všech, kdo se na ní podílí. Doufejme, že nová opatření přispějí k větší toleranci mezi účastníky silničního provozu.
 
Opatření jsou součástí akčního plánu rozvoje cyklodopravy v Pardubicích PARDUBIKE 2015, který vznikl v rámci projektu Central MeetBike. Projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF.