Cizinci pracovali načerno, čeká je vyhoštění

Správní vyhoštění čeká dělníky z Ukrajiny a Moldávie. Policisté na ně přišli při kontrolách.  

Patnáct cizinců z firem po Pardubickém kraji čeká správní vyhoštění. Důvodem je absence potřebných pracovních povolení, na které přišly policejní kontroly. Do výrobních podniků přišli přes Polsko a s pomocí falešných dokladů.

"Ke vstupu na území České republiky využili občané Ukrajiny polská národní víza, Moldavané dohodu o tříměsíčním bezvízovém styku. Zajištění cizinci si důmyslným způsobem za úplatu opatřili fiktivní listinné smlouvy, na základě kterých pak uvedli v omyl nejenom českého zaměstnavatele, ale i Úřad práce České republiky," uvedl vrchní komisař z odboru cizinecké policie Martin Demek.

V zahájených správních řízeních je možné cizincům uložit správní vyhoštění a stanovit dobu až 5 let, po kterou jim nebude umožněn vstup na území členských států Evropské unie. Cizinci budou zařazeni do evidence nežádoucích osob a do informačního systému smluvních států.

V loňském roce počet podobných případů rostl. "Cizinecká policie vydala 185 rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie, což je o přibližně o patnáct procent více, než tomu bylo v roce předešlém. Ve většině případů se jednalo o nelegální zaměstnání cizinců a neoprávněný pobyt na území České republiky. V souvislosti s neoprávněným zaměstnáváním zaznamenala cizinecká policie při kontrolách značný nárůst odhalení padělaných nebo pozměněných dokladů. Jednalo se převážně o doklady jiných států Evropské Unie, jejichž předložením si někteří cizinci snaží přisvojit výhody občana Evropské unie při vstupu na český pracovní trh. V období od ledna loňského roku bylo zjištěno 95 případů," uvádí Martin Demek.

Cizinecká policie využívá i spolupráci s oblastním inspektorátem práce, úřadem práce a s celní správou. "Tato aktivní spolupráce značným způsobem přispívá k odhalení a postihu zaměstnavatelů, kteří neoprávněně zaměstnávají cizince a také k uplatnění zákonných postupů vůči subjektům organizujícím nelegální zaměstnání cizinců," dodává Demek.