Česká pojišťovna chce být i nadále partnerem dostihů v Pardubicích

Město Pardubice, Dostihový spolek a Česká pojišťovna budou dále pokračovat v jednáních o nové smlouvě o spolupráci. Primátorku Štěpánku Fraňkovou i zástupce spolku o tom na pracovní schůzce ujistil generální ředitel České pojišťovny Pavel Řehák.

„My jsme pana ředitele informovali o aktuální situaci kolem Dostihového spolku. I přesto, že cesta ke stabilizaci společnosti ještě nebyla nalezena, ujistil nás, že zájem České pojišťovny o dostihy v Pardubicích i nadále trvá. Což mě samozřejmě potěšilo,“ zhodnotila výsledky schůzky Štěpánka Fraňková. „Pro město a pro spolek to znamená, že pokračujeme v jednáních s Českou pojišťovnou o podobě nové smlouvy o spolupráci. Shodu bychom chtěli nalézt nejpozději do konce března,“ dodala primátorka.

Pokračovat budou také jednání s minoritními akcionáři Dostihového spolku. S nimi se chce město nalézt společné řešení ekonomické stabilizace společnosti. K tomu by mělo dojít do konce února, kdy bude svolána další valná hromada spolku. „Já nicméně doufám, že se nám podaří nalézt shodu rychleji. Program valné hromady i nový návrh města na stabilizaci společnosti budeme předkládat městskému zastupitelstvu už v závěru ledna a bylo by dobré, pokud už by byl tento návrh řešením konsensuálním,“ uvedla Štěpánka Fraňková.

Ta současně potvrdila, že město bude o možné spolupráci nadále jednat i žokejem Josefem Váňou.

www.pardubice.eu