Automobily na alternativní pohon chce stále více lidí

Podle aktuálního průzkumu společnosti Accenture patří téměř dvě třetiny řidičů mezi tzv. „sustainability-minded drivers“, tedy řidiče, kteří sami sebe hodnotí jako velmi nebo extrémně pro udržitelně smýšlející. Výrobci se tomuto trendu musí přizpůsobit.

Udržitelnost již není pro nakupující a řidiče automobilů druhořadým zájmem. Nejenže se 64 % dotázaných řadí k řidičům se zájmem o udržitelnost, ale většina z nich také chce, aby jejich příští vozidlo využívalo nových zdrojů energie (tzv. NEV, new energy vehicle), což znamená, že by upřednostnili elektromobil na baterie, hybridní elektrické vozidlo, vozidlo na zemní plyn, plug-in hybrid, palivově flexibilní vozidlo nebo vozidlo na palivové články. 

„Tito lidé zkrátka, nechtějí nový automobil se spalovacím motorem. A nejsou to jen řidiči, jež sami sebe označují jako velmi či extrémně udržitelně smýšlející, kteří chtějí, aby jejich další vozidlo využívalo výhradně nových zdrojů energie. Více než polovina (53 %) řidičů, kteří uvádějí, že pro ně udržitelnost není až tak důležitá, potvrzuje, že by rovněž dali přednost NEV,“ potvrzuje Martin Paulina, Senior Manager a konzultant pro oblast automobilového průmyslu ve společnosti Accenture.

„V aktuální praxi po celém světě i v České republice vidíme, že rostoucímu množství řidičů není lhostejná ekologie provozu automobilu, kterým jezdí. e to patrné i na růstu obliby a využívání hybridních pohonů. Ty dnes vynikají zejména proto, že stále ještě není všude dostatek dobíjecích stanic,“ říká Milan Beutl, ředitel českého zastoupení Anytime Carsharing. 
 
Trh hledá svého lídra

Zpráva také ukázala, že žádná značka není vnímána jako nesporný lídr s globálně nejlepším konceptem udržitelnosti. Téměř stejný počet řidičů se domnívá, že nejlepší koncepci udržitelnosti má BMW, Audi (po 11 %) nebo Tesla (12 %). V řadě případů respondenti raději zvolili jako automobilku s nejlepším konceptem udržitelnosti jednu z těch, které sídlí na jejich domovském trhu – například Američané se tak přiklánějí k Teslám a Evropané zase k BMW nebo Audi. Ani v oblasti servisu a oprav nemá více než čtvrtina (28 %) ekologicky orientovaných řidičů jasný názor na to, která značka má koncepci udržitelnosti nejlepší.
 
Řidiči, kteří dbají na udržitelnost, nejsou vázáni na konkrétní značku. Ve skutečnosti by 97 % řidičů kvůli udržitelnějšímu vozidlu značku změnilo a 99 % z nich by tak učinilo kvůli větší udržitelnosti servisu a oprav.  

Řidiči jsou ochotni za udržitelnost zaplatit

Zpráva Accenture dále konstatuje, že řidiči, kterým záleží na udržitelnosti, jsou nejen ochotni přejít na NEV, ale za „udržitelný vůz“ jsou ochotni zaplatit i vyšší cenu. Udržitelně smýšlející řidiči by také akceptovali některé další kompromisy ve prospěch udržitelného vozidla, přičemž více než šest z deseti je ochotno přijmout design, který je spíše funkční než atraktivní (63 %) nebo vůz se sníženým výkonem (62 %). 

„Jinými slovy, řidiči, kteří se zajímají o udržitelnost, jsou ochotni přijmout kompromisy i v oblastech, které v automobilovém průmyslu mnozí považují za rozhodující a neoddiskutovatelná kritéria nákupu. Samostatnou kapitolou jsou pak korporátní zákazníci. Pro většinu je ESG prioritou a elektrifikace samozřejmostí, takže dnes už neřeší jestli, ale jak – hledají efektivní postup obměny a cesty k elektrifikaci svých firemních flotil či flotil jejich dodavatelů a také k zajištění nabíjecí infrastruktury. Pro rozhodování využívají sofistikované datové modely s cílem zrychlit tranzici a efektivně využít náklady“, dodává Martin Paulina.