20. VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁMKU PARDUBICE

V úterý 21. 10. 1997 byl po dlouhé rekonstrukci zámek v Pardubicích otevřen pro veřejnost. Východočeské muzeum v Pardubicích, které je správcem areálu Zámku Pardubice, proto na 20. výročí připravilo komentovanou prohlídku, přednášku a koncert pro veřejnost.  

Program:

Nejnovější poznatky stavebně historického průzkumu Zámku Pardubice – komentovaná prohlídka zámku s Františkem Václavíkem a Bohdanem Šedou

Sraz ve 13.30 h na vnitřním nádvoří zámku, omezená kapacita nutná rezervace na katerina.prochazkova@vcm.cz, vstupné 50 Kč (zakoupíte v pokladně muzea) 

Historie a obnova Zámku Pardubice – přednáška Františka Šebka
Začátek v 16 h, v rytířských sálech. Vstupné 50 Kč (zakoupíte v pokladně muzea).

http://www.vcm.cz